• internettsider

SØKEORD: "Dentist Oslo"

Hvis du som nordmann er i Spania og har valget mellom å gå til en norsk tannlege eller en spansk, og begge koster det samme, hvem hadde du valgt å gå til da?

Som du sikkert vet er vi ekstra stolte av å være norske og nordmenn når vi er i utlandet, og vi hadde selvsagt gått for det trygge valget: den norske tannlegen. Han er en mann med de smame veridene som oss, med lik kultur som oss og det samme språket.


Men hva hvis du er av utenlandsk opprinnelse, nærmere bestemt fra Spania eller Sør-Amerika, og du bor i Oslo. Hvis du hadde hatt valget mellom to like dyktige tannleger - en norsk og en som kunne både norsk og spansk - hvem hadde du valgt da?

Det er mange som er i Norge, men som ikke har behov eller interesse av å lære seg norsk. De savner kanskje landet og kulturen sin, men har kommet til Norge for å få en norsk lønn. Tror du ikke de heller vil valgt en tannlege som kommer fra den samme kulturen og kan det samme språket? Det tror jeg!

Derfor har jeg satt opp en annonse relatert til søkeordet: Dentist Oslo

Søkeordet har 210 treff i måneden. Det høres kanskje ikke mye ut, men det er det. La oss si at av disse 210 søkerene, så får man kun to nye kunder i uken. Det er tilsvarer bare 8 kunder i måneden, av 210 søkere, men det er mer enn nok respons fra et søkeord med så lite trafikk. Og som vi vet er 8 nye kunder hver månden, nesten 100 nye kunder på ett år.

Men hvor skal den potensielle kunden videreføres, når han trykker på den nye annonsen?

Jeg har nå også laget en ny side på engelsk, relatert til emnet.

Link til siden finner du her:

https://www.stortingsgatentannlegeklinikk.no/post/dentist-oslo