top of page
Bindingstid

Våre kunder har en bindingstid på 12 måneder, i krav med Forbrukertilsynets anbefalinger. Det vi si at du som kunde forhåndsbetaler for ett år av gangen. Ved å gjøre dette slipper du 12 fakturaer i året, med 12 administrasjonskostnader - med andre ord en kostnadsbesparelse på 539,- eks. mva.
Du kan, dersom du ønsker det, kansellere denne avtalen, men det stilles naturlig nok enkelte krav til dette.

Oppsigelse

Dersom du ønsker å si opp avtalen med oss, må dette gjøres i god tid før avtalen automatisk fornyes. Årsaken til dette er at vi har løpende kostnader relatert til nettsiden din, som fornyes og betales god tid i forveien. Dersom du ønsker å si opp avtalen din med oss, må dette derfor gjøres skriftlig over mail senest en måned før fornyelsesdato. Dette er i god tråd med Forbrukertilsynets anbefalinger:

"Lang oppsigelsestid kan ha en innelåsende effekt for forbrukerne. Oppsigelsestid utover den tiden som er nødvendig for å avslutte avtaleforholdet vil derfor kunne være et urimelig avtalevilkår. I praksis bør oppsigelsestiden per i dag være inneværende måned pluss en måned."

Økning av månedprisen

Enkelte år må vi sette opp årsavgiften for dekke nye eller økende kostnader. Det er snakk om minimale endringer. Øker f.eks månedsprisen din fra 240,- til 250,- er dette snakk om en økning på 4%.

Det kan være flere årsaker til at vi ser oss nødt til å øke prisen. Her er noen naturlige årsaker:
 

  • Ansatte som krever høyere lønn, basert på økt erfaring og kompetanse.

  • Den årlige inflasjonen som senker pengenes verdi med over 2% hvert år.

  • En volatil dollarkurs som gjør at tjenesten vi kjøper fra USA øker i pris.

bottom of page