top of page
Bindingstid

Alle våre kunder har en bindingstid på 12 måneder, i krav med Forbrukertilsynets anbefalinger. Det vil si at du som kunde hos oss forhåndsbetaler for ett år av gangen. Ved å gjøre dette slipper våre kunder 12 fakturaer i året, som inkluderer 12 administrasjonskostnader, noe som fører til en kostnadsbesparelse på 539,- eks. mva. (11 måneder x 49 kroner)
Du kan dersom du ønsker det, kansellere avtalen, men det stilles naturlig nok enkelte krav hvis dette gjøres.

Oppsigelse

Dersom du ønsker å si opp avtalen med oss, må dette gjøres i god tid før avtalen automatisk fornyes. Årsaken til dette er at vi har løpende kostnader relatert til nettsiden din, som fornyes og betales god tid i forveien. Vår oppsigelsestid er på tre måneder.

Dersom du ønsker å si opp avtalen din med oss, må dette derfor gjøres skriftlig over mail senest tre måneder før fornyelsesdato. Dette er i god tråd med Forbrukertilsynets anbefalinger:

"Lang oppsigelsestid kan ha en innelåsende effekt for forbrukerne. Oppsigelsestid utover den tiden som er nødvendig for å avslutte avtaleforholdet vil derfor kunne være et urimelig avtalevilkår."

Økning av månedprisen

Enkelte år må vi sette opp årsavgiften for dekke nye eller økende kostnader. Det er dog snakk om minimale endringer. Øker f.eks månedsprisen din fra 260,- til 270,- er det snakk om en økning på 3,85%.

Det kan være flere årsaker til at vi ser oss nødt til å øke prisen. Her er noen naturlige årsaker:

 

  • Ansatte som krever høyere lønn, basert på økt erfaring og kompetanse.

  • Den årlige inflasjonen som senker pengenes verdi med alt fra 2-5 % hvert år.

  • En volatil dollarkurs som gjør at tjenestene vi kjøper fra USA øker i pris.

bottom of page